διαγωνισμος συνθεσησ
λυρικου τραγουδιου

“1821, Ελληνικη Επανασταση
και Μελοποιημενη Ποιηση”

“1821, Ελληνική Επανάσταση και Μελοποιημένη Ποίηση”

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
26 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ώρα 23:59

“Έντυπο συμμετοχής”

Για τη λήψη εντύπου υποβολής κλικ   Έντυπο συμμετοχής”

Το Έντυπο Συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί στη διεύθυνση: dpo@gcu-gno.gr  
και περιλαμβάνει τον εξαψήφιο κωδικό, τον τίτλο του υποβαλλόμενου έργου,
το ονοματεπώνυμο της/του δημιουργού και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.

Ο εξαψήφιος κωδικός επιλέγεται από την/τον συμμετέχοντα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στο “Έντυπο Συμμετοχής” ότι το έργο τους είναι αυθεντικό, ανέκδοτο και αντιπροσωπευτικό της συνθετικής τους εργασίας.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι
να ενθαρρύνει τους συνθέτες να δημιουργήσουν
νέα έργα για φωνή
και να προωθήσει τη
Σύγχρονη Ελληνική Μουσική Δημιουργία!