διαγωνισμος συνθεσησ
λυρικου τραγουδιου

“1821, Ελληνικη Επανασταση
και Μελοποιημενη Ποιηση”

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
26 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, ώρα 23:59

Λόγω των υγειονομικών συνθηκών που βιώνουμε και στο πλαίσιο της προστασίας της Τέχνης και των ανθρώπων του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, η συναυλιακή παρουσίαση των βραβευθέντων συνθέσεων θα πραγματοποιηθεί το 2022.

Η Ένωσις Ελλήνων Μουσουργών και η  Εθνική Λυρική Σκηνή
προκηρύσσουν 
Διαγωνισμό Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού για:
φωνή και πιάνο
φωνή και σύνολο δωματίου
φωνή και ορχήστρα
με θέμα: 

“1821, Ελληνική Επανάσταση και Μελοποιημένη Ποίηση”

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις κάτωθι κατηγορίες:
α) φωνή και πιάνο
β) φωνή και σύνολο δωματίου
γ) φωνή και ορχήστρα.
Θα απονεμηθούν δύο (2) βραβεία ανά κατηγορία:
Το Α’ βραβείο με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ (μεικτά) και
το Β’ Βραβείο με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ (μεικτά).
Τα βραβευθέντα έργα θα ερμηνευθούν
από την Εθνική Λυρική Σκηνή σε σχετική εκδήλωση.

Τα βραβεία χρηματοδοτούνται από την Εθνική Λυρική Σκηνή,
στο πλαίσιο της Δωρεάς του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”,
για την καλλιτεχνική εξωστρέφεια.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη,
εκ των οποίων δύο (2) μέλη προτείνονται από την Εθνική Λυρική Σκηνή –
ενός (1) μέλους με την ιδιότητα του μαέστρου και
ενός (1) μέλος με την ιδιότητα του μουσικολόγου ή εκπροσώπου της ορχήστρας και
τρία (3) μέλη προτείνονται από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών,
με την ιδιότητα του μουσουργού.

Τα μέλη της Επιτροπής
θα ανακοινωθούν
μετά τη λήξη της υποβολής των έργων
από την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών.

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Εθνικότητες - Όριο Ηλικίας - Τέλη συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν συνθέτες ελληνικής και κυπριακής καταγωγής από όλον τον κόσμο και χωρίς όριο ηλικίας.
Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Δεν υπάρχει τέλος συμμετοχής.

Υποβληθέντα Έργα

Τα υποψήφια έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και να μην έχει προηγηθεί δημόσια εκτέλεση ή ραδιοφωνική μετάδοση (ολόκληρου ή μέρους του έργου), πριν από την ανακοίνωση του βραβείου.
Έργα που έχουν βραβευθεί σε άλλον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτά.
Η αίτηση του συμμετέχοντος θα περιλαμβάνει τη σχετική βεβαίωση.

Η διάρκεια των έργων

Η διάρκεια των έργων ορίζεται από επτά (7) έως δέκα (10) λεπτά.
Η διάρκεια του έργου πρέπει να αναγράφεται στον αρχή της παρτιτούρας.

j

Ποιητικό κείμενο

Οι συνθέτες θα επιλέξουν το ποιητικό κείμενο που θα χρησιμοποιήσουν, το οποίο πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Ευανάγνωστο και Ανώνυμο

Η υποβολή των έργων πρέπει να είναι ανώνυμη. Το πραγματικό όνομα του συνθέτη δεν πρέπει να εμφανίζεται πάνω στην παρτιτούρα, η οποία πρέπει να είναι σε ψηφιακή μορφή, ευανάγνωστη και στην οποία, εκτός από τον τίτλο πρέπει να αναγράφεται μόνον ένας εξαψήφιος κωδικός. Σε αντίθετη περίπτωση, το έργο θα αποκλείται από το διαγωνισμό.

Προθεσμία Υποβολής

Τα υποψήφια έργα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) σε αυτήν την πλατφόρμα του Διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 26 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00

Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή.

j

Πλατφόρμα υποβολής έργων

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής θα καταστεί ενεργή τον Φεβρουάριο του 2021 σε αυτόν τον ιστότοπο. Η υποβολή πρέπει να περιλαμβάνει την παρτιτούρα του έργου σε ενιαίο αρχείο (pdf). Εκτός του τίτλου και του εξαψήφιου κωδικού, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα του συνθέτη. Σε αντίθετη περίπτωση το υποβληθέν έργο θα απορρίπτεται.

r

Υποβολή Αίτησης στην Πλατφόρμα

Θα πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα σε ενιαίο αρχείο μορφής pdf: α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, β) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (150 λέξεις) γ) Σύντομο σημείωμα για το έργο (250 λέξεις), δ) Συμπληρωμένη η Επίσημη Αίτηση Συμμετοχής του Διαγωνισμού: “1821, Ελληνική Επανάσταση και Μελοποιημένη Ποίηση”, η οποία θα περιλαμβάνει και υπεύθυνη δήλωση του συνθέτη ότι το υποβληθέν έργο είναι αυθεντικό. Το έντυπο της συμμετοχής θα διατίθεται από τον ιστότοπο του Διαγωνισμού.

r

Υποψηφιότητα και έργο

Ο κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο ένα έργο και σε κάθε κατηγορία. Συλλογικά έργα (από περισσότερους συνθέτες), θα θεωρηθούν ως μία υπoψηφιότητα. Στην περίπτωση συλλογικής υποψηφιότητας, κανείς από τους εμπλεκόμενους συνθέτες δεν μπορεί να υποβάλει ανεξάρτητα δεύτερο έργο στην ίδια κατηγορία.  Εάν ένα έργο συλλογικό βραβευθεί, θα πρέπει να έχει υποδειχθεί εκ των προτέρων ένας εκ των συνθετών, ο οποίος θα παραλάβει το βραβείο, και το χρηματικό ποσό θα μοιραστεί στους νικητές.

j

Δεσμεύσεις υποψηφίων

Ο / οι υποψήφιοι δεσμεύονται πως στην περίπτωση που το έργο βραβευθεί, σε οποιαδήποτε μελλοντική δημόσια εκτέλεση, έκδοση ή ηχογράφηση, το έργο θα πρέπει να συνοδεύεται από τον τίτλο: “Α’ ή Β’ Βραβείο του Διαγωνισμού Λυρικού Τραγουδιού “1821, Ελληνική Επανάσταση και Μελοποιημένη Ποίηση”. Ο υποψήφιος με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους αυτού.

r

Υποψήφιοι, Βραβευθέντες και Διοργανωτές

Οι υποψήφιοι δεσμεύονται να παραχωρήσουν την άδεια στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν το όνομά τους, βιογραφικά στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, για διαφημιστικούς λόγους. Ο βραβευμένος συνθέτης / συνθέτρια, παραχωρεί νομίμως στους διοργανωτές του Διαγωνισμού το δικαίωμα εκτέλεσης, ηχογράφησης και ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης του βραβευμένου έργου, χωρίς απαίτηση πρόσθετης αμοιβής.

r

Κριτική Επιτροπή

Τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό.
Η Κριτική Επιτροπή τηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει οποιοδήποτε από τα βραβεία, εάν η πλειοψηφία θεωρήσει ότι τα υποβληθέντα έργα δεν ανταποκρίνονται σε υψηλά κριτήρια ποιότητας. Επίσης, έχει το δικαίωμα να απονείμει κατά την κρίση της μία ή περισσότερες τιμητικές διακρίσεις. Θα ανακοινωθούν μόνο τα ονόματα των νικητών και των διακριθέντων.

j

Χρηματικά ποσά

Τα χρηματικά ποσά των βραβείων υπόκεινται στην Ελληνική φορολογική νομοθεσία και υφίστανται τις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

r

Υποβληθείσες συνθέσεις

Οι υποβληθείσες συνθέσεις και κείμενα δεν επιστρέφονται. Οι διοργανωτές του Διαγωνισμού δεν έχουν την υποχρέωση να φυλάξουν τους υποβληθέντες φακέλους πέραν της 31-12-2022.

r

Μη διεξαγωγή Διαγωνισμού

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της μη διεξαγωγής του Διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας.

j

Ενορχήστρωση

Η ενορχήστρωση πρέπει να εφαρμοστεί απαρέγκλιτα και οι συνθέτες που θα υποβάλουν έργα θα πρέπει να την ακολουθήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση το υποβληθέν έργο θα απορρίπτεται.

r

Μη χρήση ηλεκτρονικών μέσων

H χρήση ηλεκτρονικών μέσων δεν γίνεται δεκτή και τα έργα θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

 

r

Μη χρήση άλλων οργάνων

H χρήση σόλο οργάνων δεν γίνεται δεκτή και τα έργα θα αποκλείονται από τη διαδικασία.

j

Σύνολο δωματίου

Το Σύνολο Δωματίου για τη (Β) κατηγορία, αποτελείται (εκτός του τραγουδιστή ή της τραγουδίστριας και του μαέστρου) από 10 έως 15 όργανα, που μπορούν οι συνθέτες να επιλέξουν, από τα  όργανα της ορχήστρας, που δίδονται στην επόμενη κατηγορία.

r

Όργανα Ορχήστρας

Η ορχήστρα για την κατηγορία (Γ) αποτελείται από:
Έγχορδα: 12-12-10-8-6,
Ξύλινα Πνευστά: 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα (το δεύτερο όμποε μπορεί να παίξει το μέρος του αγγλικού κόρνου, το δεύτερο κλαρινέτο το μέρος του μπάσου κλαρινέτου ή του κλαρινέτου σε μι ύφεση. Επίσης, το δεύτερο φαγκότο μπορεί να παίξει το μέρος του κόντρα – φαγκότου),
Χάλκινα Πνευστά: 4 κόρνα, 2 τρομπέτες, 2 τρομπόνια, 1 τούμπα,
Κρουστά: 2 εκτελεστές, ένας αποκλειστικά στα τύμπανα και ένας στα άλλα κρουστά (οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν λεπτομερή λίστα των κρουστών οργάνων που χρησιμοποιούνται στο έργο τους).
Άρπα: Ένας (1) εκτελεστής.
Οι συνθέτες θα πρέπει να συμπεριλάβουν το σύνολο των εγχόρδων και τουλάχιστον 12 όργανα των υπολοίπων ομάδων.